E-TBS Gizlilik ve Kullanım Koşulları

E-TBS Mobil Uygulaması Gizlilik Politikası


İşbu gizlilik ve kullanım koşulları Şirin Yalı Mah. İsmet Gökşen Cad.4. Cimili Apt. No:15/6 (kullanıcıların) mobil uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır e-tbs üzerinden yapılan işlemlerin ve bu işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliğini sağlamak açısından temel olarak görülen kurallar aşağıda belirtilmiştir.

1.Bilgilerin Kullanılması: e-tbs uygulaması kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca veri girişinde bulundukları bilgileri ve uygulama içinde görüntülenen bu veriler depolanmamaktadır. BKST Portalı ile senkronize olarak çalıştırılmaktadır.
2.Bilgilerin Paylaşılması: Kullanıcıların e-tbs bilgilerini sadece uygulamaya giriş bilgilerine sahip ve kullanan kişi ve/veya kişiler görebilir. Kullanıcıların, e-tbs üzerinden tuttuğu veriler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum gerçekleşmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.
3.Kullanıcı İzinleri: Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ör: kamera kullanım veya gerekmeyen ör: cihaz geçici bellek izinleridir.
4.İzinler
Depolama İzni: Bu izin cihazın geçici belleğinde uygulamaya ait verilerin saklanmasına imkan tanımaktadır.
Konum İzinleri: e-tbs kullanıcı konumları ile ilgili bilgi talep etmemektedir.
Anlık Bildirimleri İzinleri: Bu sözleşmenin kabulüne müteakip uygulama içerisinde bilgilendirici mesajların anlık olarak alınabilmesi için kullanıcı tarafından kabul edilen bir izindir.
5.Marka ve Telif Hakkı: Bir BESTNET ürünü olan e-tbs uygulamasına ait (Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kullanıcının sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle e-tbs marka ve logosunun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Kullanıcıların bu koşulları ret etmesi yada mobil uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı ( e-tbs ) cihazından kaldırması yeterli olacaktır.

E-TBS Uygulamasının Kullanım Koşulları

İşbu sözleşme Kullanıcı ile Bestnet arasındaki hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Kullanıcının hak ve yükümlülükleri

Kullanıcı, e-tbs uygulamasını indirip üyeliğini tamamlamasını müteakiben, app store üzerinden satın alma yapacaktır ve tercih etmiş olduğu süre içinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur. Kullanıcının sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcının talebi ile değiştirilebilir. Kullanıcı bu sözleşmeye istediği anda erişme, kaydetme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

Bestnet ’in Hak ve Yükümlülükleri

Bestnet, e-tbs uygulaması ile kullanıcılara Tarım Bakanlığı BKST sistemine entegre bir mobil uygulama hizmeti sağlayacaktır. Bestnet, bağlantı sorunları, internet kesintileri, kullanım hataları ve Kullanıcının Uygulamayı kullandığı cihazın işletim sistemi versiyonuna bağlı olan nedenler ile Uygulama ’da kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir. Kullanıcının Uygulamayı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcının üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu durumda kullanım süresi hesaplanarak geriye kalan rakam iade edilir. Bestnet, Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek ya da kendilerini çeşitli kampanyalara davet edebilmek amacıyla kullanıcının bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.) talep edebilir ve bu amaçla Kullanıcı ’ya anket ya da bilgi formu doldurtabilir.

Üyelik ve Ödemeler

Uygulamayı kullanmak için uygulama içi abonelik satın alınması gerekmektedir. Ancak kullanıcıya sınırlı işlem ve sınırlı zamanda demo kullanma izni verilebilmektedir. Kullanıcı, Bestnet ‘in Uygulama içindeki abonelik, modül paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma yapılan abonelik süresinde fiyat değişikliği yapılmayacaktır.
Ödeme Yöntemi: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların App Store ödeme yöntemi veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır.
Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcının ödeme yöntemleri iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store ‘un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir.
Ücretsiz Deneme: Ücretli erişim sağlayan tüm demo hesaplar belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli erişim için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse kullanıcı info@bestnet.com.tr adresinden iletişime geçmelidir.

Kullanıcının Cayma Hakkı

Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden kullanıcının dilediği zaman uygulamadan ayrılarak veya uygulamayı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcının cayma hakkı Apple App Store Genel Hüküm ve Koşullarına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkını talep ile tahsil edilmiş ödemeleri iade etmeme haklarını saklı tutar.

Mücbir Sebepler

Cihaz ve sistemlerin kurulu bulunduğu ülkede deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları sözleşme koşullarını doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebeptir. Mücbir sebep süresinde, Tarafların sorumluluk ve vazifeleri askıya alınacak ve bu süre içinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya taraflar birbirlerinden zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebep durumu 1 (bir) aydan fazla sürer ise, Taraflar başka herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

Bağlayıcılık

Taraflar işbu sözleşmenin Taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşmede yer alan şartların kendi aralarında tam olarak uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder ve bunlara uygun hareket etmeyi kati surette taahhüt ederler.

Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir

Bestnet Bilişim Teknolojileri Merkez Ofis
Merkez Ofis
Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cd. 4.Cimili Apt. No:15/6 Muratpaşa/Antalya
Antalya Teknokent Arge Şube
Arge Şube
Akdeniz Üni. Teknokent ARGE 2 Binası No: 3A/B40 Konyaaltı/Antalya
Antalya Teknokent Arge Şube
+90 242 317 09 35
+90 532 505 71 81
+90 539 200 82 72